Нийтлэл5
Хандалт
Төслийн менежер @Өнгө Нэм ТББNatsu
ЭнтертайнментДизайн
Байгаль орчны асуудал гэх том малгайн доорх сэдвүүдийн хүрээнд хүн нэг бүрийн энгийн үйлдэл ямар үр нөлөөтэй байх боломжтой тухай хөнгөн эргэцүүлэл өгөх хэв маягийн нийтлэлүүдийг хүргэнэ.